Paul Haenle

Director, Carnegie–Tsinghua Center

Paul Haenle is the director of the Carnegie–Tsinghua Center based at Tsinghua University in Beijing, China.

Commentaries by Paul Haenle